Στοιχεία Επικοινωνίας

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

12η Οδός Ταγαράδες - Τ.Θ. 345, Τ.Κ. 570 01 - Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Τηλ. 23920 70110-111, Fax 23920 70119

E-mail : savil@otenet.gr

Φόρμα Επικοινωνίας


 

Savil Factory